Vores & skytteforenings historie

Karlslunde Skytteforenings historie

Roskilde Amts Skytteforening voksede hurtigt og den 12. september 1866 blev Carlslunde-Carlstrup skytteforening stiftet.  Foreningen hedder i dag bare Karlslunde Skytteforening og bærer betegnelsen 22. kreds i Roskilde Amts Skytteforening. 


Da foreningen blev stiftet, var de aktive medlemmer 20 unge mænd og 7 ældre mænd, derudover var der 25 bidragsydende medlemmer. Foreningens første formand var Proprietær Kierkegaard. Desværre er foreningens første protokol gået tabt.  

Derfor er vores viden om foreningen fra 1866-1898 ret begrænset.  

Vi ved dog, at Karlslunde Skytteforening har været meget aktiv lige fra starten. Der har været arrangeret mange kapskydninger og skyttefester formodentlig ved Karlslunde Strand, da de første skydebaner lå her.


Skyttebevægelsens historie

Skyttebevægelsen er Danmarks første idrætsforeninger og blev født den 12. februar 1861. 

Dette var på initiativ af kaptajn Valdemar Mønster (1822-66) og en lille gruppe mænd. Mændene lykkedes at oprette "Centralkomiteen for oprettelsen af skytteforeninger" i 1861. Da den selvbestaltede og to dage gamle "Centralkomite" udgav en artikel i Berlingske Tidende, hvor de opfordrede folk til at oprette skyttekredse, var De Danske Skytteforeninger født.


Skytteforeningerne var inspirerede af de frivillige skyttekorps i England. 

Fra første færd havde foreningerne tætte bånd til staten, der nok ville opmuntre befolkningens forsvarsvilje, men ikke ønskede en egentlig folkevæbning. Hæren ønskede at de unge mænd havde gode skydefærdigheder. 

Så kunne man hurtigt øge hærens styrke i tilfælde af krig. 

Den første skyttekreds var Akademisk Skytteforening i København, der blev stiftet den 4. april 1861. 


Første skytteforening i Roskilde blev stiftet den 7. maj 1861. 

Den første præmieskydning blev, så vidt vides, afholdt i Bro ved Bogense den 25. juli 1861. Her blev skudt med stærkt rygende sortkrudts forladergeværer. Allerede ved årsskiftet i 1861/1862 var der oprettet 33 foreninger med ca. 2000 aktive geværskytter, og frem til 1864 var det blevet til yderligere 80 foreninger. 

Krigen 1864, gjorde at der midlertidigt var stop for oprettelsen af nye skytteforeninger.


Efter krigen i 1864 var forsvarsviljen stor og antallet af nyoprettede skytteforeninger ligeledes stor. Derfor blev der dannet amtsforeninger til at koordinere arbejdet. 

Den første amtsforening var Svendborg Amts Skytteforening, som blev stiftet den 13. november 1885. 


Roskilde Amt Skytteforening blev stiftet den 15. april 1866 med 3 kredse. Skytteforeningerne blev dog splittet indbyrdes. 


Et stort mindretal med tilknytning til partiet Venstre ønskede at oprette korps med selvstændig militær betydning, for derigennem at understrege befolkningens indflydelse på forsvarspolitikken.


Under Estrups regering 1875-94 førte det til skærpet kontrol med foreningerne, og den civile fløj, der dyrkede skydning som idræt med et nationalt sigte, blev med tiden næsten enerådende.


I 1890 kom der legemsøvelser med. Det var især gymnastik men bl.a. også boldspil og løb, der var med som en del af skydeøvelserne.

Amtsskyttefesten ved Kværndrup 1867

Gymnastikken fik rigtigt godt fat. I 1919 blev navnet De Danske Skytteforeninger ændret til De Danske Skytte & Gymnastikforeninger(DDS&G). 

I 1929 trak nogle af gymnasterne sig dog ud af DDS&G og dannede De Danske Gymnastik & Ungdomsforeninger (DDG&U). 

Året efter kom den øvrige idræt med i organisationen, så de kom til at hedde De Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DDSG&I).


Først i 1992 kom der nye ændringer til, da idrætslivet var vokset meget frem. 

DDSG&I blev lagt sammen med DDG&U til Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI), mens skytteforeningerne blev en organisation for sig selv under navnet De Danske Skytteforeninger (DDS), men blev dog associeret med DGI og havde en plads i DGI's hovedbestyrelse.


1. januar 2013 valgte DDS og DGI at slå sig sammen igen, hvorfor skydning nu er en del under DGI. 

Aktiviteterne varetages af DGI Skydning. DDS havde nogle skydebaner i Vingsted ved Vejle, der var organisationens egne baner. Disse er nu selvejede under Skydebaneforeningen Danmark, hvor også Skyttebutikken, med alt skydeudstyr, hører under. DGI Skydnings formål er "Ved skydning som idræt og andet kulturelt virke, at fremme det folkelige foreningsarbejde".