DSF skydninger

Her kan du følge med i de DSF discipliner, som Karlslunde Skytteforening afholder og deltager i. 


Vi har som regel skytter med til: 
-DSF Cup'en på KSC (Kombi og Tjenestepistol). 
-DM i Kombipistol. 
-DM i Tjenestepistol. 
-Terrænmæssig hurtigskydning. 
-Steel Challenge. 
-Falling Target.

-IPSC Matches

Du kan læse mere om disciplinerne på DSF', hjemmeside.


Dedikeret Torsdags træning.

I sommersæsonen har vi afsat Torsdage til dedikeret træning.

Disse torsdage vil være en blanding af træningssessioner og minikonkurrence.

Alle resultater fra dagene registreres og deltagerne kan derved følge deres udvikling.

Lidt om Falling Target.

Falling Target skydes på 5 eller 7 mål, der vælter når de bliver ramt. 

Så det handler om at vælte dem på kortest mulig tid. Dette stiller store krav til både koncentration, præcision og hurtighed.
Der skydes altid fra standplads med et bord hvorpå våben, ammunition og andet tilbehør kan anbringes.


Falling Target er opdelt i følgende våbenklasser:

Kaliber 22 pistol
Kaliber 22 pistol fri
Standard Pistol (9mm)

Fri pistol (9mm)

Fri Revolver (38/357)


I klasserne Fri pistol og Fri Revolver er det tilladt at bruge kompensator og optik (rødpunktssigte).

Sikkerhed

Som ved anden skydning skal de til enhver tid gældende sikkerhedsregler for skydning overholdes.

Falling Target stiller store krav til sikkerheden og afviklingen af skydningen, da:

- skydningen foregår i det fri – ikke fra fast standplads
- der må lades med ubegrænset antal patroner
- der må genlades under skydningen
- der skydes i et højt tempo


Der skal ydermere altid anvendes sikkerhedsbriller eller briller, der dækker hele øjenhulen. 

Det gælder både skytter og tilskuere på skydebanen under hele afviklingen.


Våbenbetjening er et af de områder, hvor der skal være meget højt fokus på sikkerhed.

1. Våbnet må kun indeholde magasin og ammunition imellem kommandoerne ”lad” og ”aflad”. 
2. Våben skal altid under skydning, genladning og afladning, pege i sikker retning - mod målopstillingen. 
3. Under enhver form for våbenbetjening (ladning, genladning, afladning) skal fingeren tydeligt holdes uden for aftrækkerbøjlen. 
    Ved afladning fjernes først magasinet – herefter trækkes slæden tilbage så eventuel patron i kammeret falder ud. 
    Altid i denne rækkefølge!


Det er ikke tilladt at benytte hollowpoint, wadcutter eller semiwadcutter ammunition i Falling Target.

Konkurrence

Under konkurrence skydes altid 4 bedste ud af 5 runder. 
Start op i et roligt og fornuftigt tempo på den første gennemgang. Sæt herefter tempoet op. 

Hvis det er gået godt de tre første gange øger du i 4. runde tempoet, til det du maksimalt mener du kan klare. 
Går det også godt gør du det samme i sidste runde. 

Mister du derimod et mål eller to i den 4. runde og er nødt til at bruge flere skud, skal du i 5. runde sætte tempoet lidt ned igen. 

I det hele taget: Hav en strategi baseret på, at du altid har en skydning, du kan smide væk,  men husk - det skal helst ikke være den første.


Tilpas din strategi til din tekniske form og mentale tilstand på konkurrencedagen.

Tjenestepistol

Tjenestepistol er en af de mere tempoprægede discipliner, som vi har mulighed for at skyde i
Karlslunde Skytteforening. 
Afstanden til skiverne er 12,5m. 


Det lyder umiddelbart ikke af meget, men der er masser af udfordringer i denne disciplin for selv rutinerede skytter.
Tempoet er højt, og der skal foretages magasinskift undervejs. 

Håndfatning, våbenhåndtering, sigte, skudafgang, tage nyt sigte, skud igen, osv -alt sammen inden skiverne forsvinder for næsen
af dig og tiden er gået! 


Der er rigeligt at holde styr på. Samtidig er det også vigtigt at
udnytte den tid, man har til rådighed, bedst muligt.

Hvis du har 15 sek til at afgive 10 skud, så brug dem! (Dette gælder i øvrigt alle discipliner).

Tjenestepistol programmet er opdelt i to dele èn Duel- og èn temposerie.


Duelserie:

Der skydes på 2 skiver ved siden af hinanden. 
Skiverne er fremme i 3 sek. der afgives 1 skud i hver skiver, herefter forsvinder skiverne i 7 sek. er igen fremme i 3 sek. osv. Detter sker ialt 5 gange, og der skal skiftes magasin efter 6 skud (3 vendinger).


Der affyres 10 skud i hver serie. 
Denne duel serie skydes 3 gange med markering mellem hver. 
I alt 30 skud. 

Koncentrationen skal være i højsædet her.


Temposerie:

Der skydes på 5 skiver i serier á 10 skud på 15 sek. med magasinskift efter de 5 første skud.
Denne serie skydes ligeledes 3 gange (30 skud i alt).


Her er der virkelig brug for alle færdigheder for at opnå et fornuftigt resultat. Første sigte er utroligt vigtigt!

Fuld udnyttelse af den tid skiverne er fremme er meget afgørende for at opnå et godt resultat.
Det er en stor fordel at få et godt flow i sine skud.


Tjenestepistol programmets afvikling foregår under ledelse af en banekommandør, som sørger for at give de nødvendige
kommandoer undervejs.

DSF 15M Kombipistol afvikles kun med kaliber .22

Denne disciplin skydes på indendørs 15m bane, og består af en præcisions-, og en tempo- del.

Først skydes der 3 X 5 skud på 15 min.  

Her skal man tage det roligt, der er masser af tid til at sætte sine skud bedst muligt. 

Derefter skydes der 3 X 5 skud på tid. 

Her gælder det om at afgive skudene, så hurtigt man kan og samtidig lave et fornuftigt resultat. 

Det lønner sig at finde balancen mellem hurtighed og præcision, da pointene bliver divideret med tiden, man har været om det. 
Omvendt bliver man tildelt strafpoint, hvis det går så hurtigt, at man ikke kan holde alle skud på skiven.

25 Meter Kombipistol

Skytten skal i Kombipistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben, begge dele inden for begrænset tid. 
Skytten med de fleste points vinder. 


Selve skydningen
Kombipistol er opdelt i en prøveserie samt to halvdele à 4 serier 
med hhv. 2 x 5 og 2 x 10 skud i hver halvdel.

Kombipistol præcisions del

Prøveserie - 5 skud i øverste skive på 20 sekunder. Markering.

1. serie: 
5 skud i en skive, 20 sekunder

2. serie: 
5 skud i en skive, 20 sekunder

3. serie: 
5 skud i en skive, genladning med 5 patroner og 5 skud i samme skive på 30 sekunder

4. serie: 
5 skud i en skive, genladning med 5 patroner og 5 skud i samme skive på 30 sekunder

Kombipistol hurtigskydnings del

Den enkelte skytte bruger i hurtigskydningen 5 baner.
1. serie: 
5 skud i 5 skiver, 10 sekunder

2. serie: 
5 skud i 5 skiver, 10 sekunder

3. serie: 
5 skud i 5 skiver genladning med 5 patroner og 5 skud i de samme skive på 20 sekunder

4. serie:
5 skud i 5 skiver genladning med 5 patroner og 5 skud i de samme skive på 20 sekunder

Der markeres efter 2., 3. og 4. serie. Der foretages våbenkontrol på alle baner efter 4. serie.

Kombipistol skydestilling
Fritstående, en- eller tohåndsfatning efter ønske. 

Udgangsstilling 45 grader.


Banekommandoer
Følgende kommandoer bruges med de respektive korrekte tider:
"Gør klar til .......... (fx. 1. serie 5 skud i øverste skive på 20 sekunder), - lad"


Efter at skytterne er færdige med deres forberedelse:
"Er skytterne klar?"

Efter 3 sekunder svinges skiverne bort.

Svarer en skytte "ikke klar" ventes i ca. 15 sekunder, 

herefter: "Er skytterne klar?" og skiverne svinges bort.


Efter endt skydetid:
"Aflad, læg våben"


Værdisætning af skud
Skud markeres med de points som skiven giver. 

Der tælles indad, skud indenfor X-tieren vil give 11 points. 

Kombipistol våbenklasser

Klasse 22  - Pistol/revolver .22lr.
Klasse 22F - Fri Pistol/revolver .22lr.

Klasse SP  - "Standard" pistol .38/9mm og derover.
Klasse FP  - Fri pistol .38/9mm og derover.

Klasse SR  - "Standard" revolver .38/9mm og derover.
Klasse FR  - Fri revolver .38/9mm og derover


Kompensator og rødpunktsigter er kun tilladt i FR og FP klasserne