Pistolskydning med mange forskellige muligheder

Skydeprogrammer, hvad er det ?

Karlslunde Skytteforening er medlem af både Dansk skytte Union, Dansk Sport skytteforbund og De Danske Skytteforeninger (DGI). Dette betyder, at vi kan tilbyde en stor variation i de forskellige programmer der skydes. 

Der er noget for enhver smag, fra indendørs præcisionsskydning på 15 meter baner, til udendørs terrænskydning på afstande op til 110 meter.

Her er nogle af de programmer vi skyder i Karlslunde:

15 meter luft - indendørs 
Luftpistol skydes på 15 meter. Der skydes med blyhagl på 4,5 mm. Som fremdriftsmiddel bruges komprimeret luft.

15 meter - indendørs 
På 15 meter banerne skydes standardpistol- og kombipistol programmerne med kaliber .22 (5,6 mm) våben. Der skydes på runde skiver med ringinddeling.

12,5 meter - udendørs 
12,5 meter banerne er placeret sammen med 25 meter banerne. På 12,5 meter skydes tjenestepistol- og falling target programmerne .

Begge disse programmer kræver forhøjet opmærksomhed på sikkerheden, da de omfatter magasinskifte.


25 meter - udendørs 
På 25 meter banerne skydes standardpistol-, finpistol-, grovpistol-, og kombi pistol programmerne. Disse skydes med både kaliber .22 våben og grov våben .32, 9mm og .38. I de forskellige programmer vil skytten få et antal sekunder til at skyde serier á 5 skud på 1 eller flere skiver. Den korteste skydetid er på 10 sekunder, så det går nogle gange stærkt!

Terrænskydning – skydes på eksterne skydeanlæg
I terrænskydning stilles en række forskellige baner op i et terræn. Skiverne har forskellige faconer og de står på ukendte afstande. Her skal der også tages højde for lys- og vindforhold. Oftest skydes terrænskydning i militære øvelsesterræner.

Terrænskydning skydes med pistol eller revolver i kaliber .22 til kaliber .45.

Når der opgives et meter-tal, er det afstanden mellem skytten og skydeskiven.

Pistol skydning for børne- og ungeskytter

Onsdage er afsat til vores børne- og ungdomsskytter. Her er der instruktører, der underviser og hjælper til under skydningen. 

Af sikkerhedshensyn skyder børne- og ungdomsskytter kun med luft- eller .22 pistol. 


Hvis du har et barn der kunne være interesseret i at prøve at skyde, så skal du rette henvendelse til vores formand Eva Jønsson.
Eva kan kontaktes pr. mail, formand@karlslunde-skf.dk eller på tlf. nr. 22220810.